Virksomhed

Virksomhed 2018-01-10T22:26:49+00:00

Vi finder arbejdskraften I mangler

  • Arbejdspladser skal opleve hjælp og støtte både i forbindelse med virksomhedspraktik og beskæftigelse.
  • Vi sørger for at papirarbejdet bliver gjort.
  • Vi støtter og rådgiver i forhold til borgernes særlige forudsætninger.
  • Vi bistår i forbindelse med eventuelle kommunikations problemer, konflikter og afstemning af forventninger.
  • Vores fokus er, at både borger og arbejdsplads skal opleve en gevinst ved samarbejdet med os.

Succes historier

Ansættelse på ordinære vilkår er mulig.

Nawras kom til Danmark som flygtning fra Syrien. Han har en baggrund som administrativ medarbejdet i det syriske kulturministeriet og har en uddannelse i administration og ledelse.

Han fik asyl i Danmark i slutningen af 2014 og blev placeret i Gladsaxe kommune. Nawras blev visiteret til Inside Knowledge, hvor han deltog i vores særligt tilrettelagte forløb for flygtninge, hvor han lærte om det danske samfund, demokrati, pligter og rettigheder, normer, kropsbevidsthed og meget mere. Nawras har udvist et stort engagement for at blive en del af det danske samfund og han har været hurtig til at lære at tale og forstå dansk.

Efter vores kursusforløb, fik vi etableret virksomhedspraktik til Nawras hos KC Frugt. Han fik vist arbejdsgiveren sit engagement og arbejdsomhed. 4 mdr. efter praktikken startede, valgte arbejdsgiveren at ansætte Nawras med løntilskud.

I dag er Nawras ansat på ordinære vilkår hos virksomheden.

Vi får historier i aviserne

(Tryk på billedet for at se det større)