Unge under 30 med andre problemer end ledighed

Unge under 30 med andre problemer end ledighed 2018-01-14T14:08:27+00:00

Indsatser for unge under 30 med andre problemer end ledighed. LAB § 32.  Aktivitetsparate unge.

Indsatserne tilrettelægges individuelt.

Vi kan i særlig grad tilbyde bistand i forhold til unge med psykiske lidelser og/eller begyndende misbrugsproblemer

Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats hvor det psykiske, det fysiske, det sociale og eventuelt kulturelle ses i en mulig koordineret og systematisk uddannelsesrettet og/eller beskæftigelsesrettet indsats, hvor den unges uddannelsesmål og/eller beskæftigelsesmål er sigtelinjen. Borgeren vil få støtte og hjælp til at blive klar til at tage en uddannelse eller et job, og indsatsen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den unges ressourcer og udfordringer.

Inside Knowledge vil sikre fremdrift i den aftalte plan i samarbejde med den unge. (Borgeren skal overholde aftalte planer om f.eks. behandling, rådgivning og vejledning).

Indsatsen kan bestå af forskellige understøttende tiltag. Der kan i vekslende grad efter behov indgå kortere eller længere praktikforløb med henblik på at forberede den unge til arbejdsmarkedet.

Parallelt hermed kan indsatsen bestå af hjælp til sociale udfordringer som fx økonomi og boligsituation eller helbredsproblemer.

Indsatsen skal i det hele taget have fokus på, at den unge bliver inkluderet i det normale samfundsliv og at der skabes håb for, at den enkelte kan komme sig på sigt (recovery).

Der tilbydes også støtte fra en mentor i de perioder, hvor kommunen vurderer, at den unges situation er så svær, at vedkommende ikke kan deltage i aktive tilbud. Mentoren skal hjælpe med at få stabiliseret den pågældendes liv så meget, at den unge med tiden kan deltage i aktive tilbud.

Som aktivitetsparat skal der hver anden måned foretages en opfølgning, som foregår i kommunen. Opfølgningen kan ikke foregå per telefon eller mail. Den tætte opfølgning sikrer, at den unges udfordringer og behov hele tiden er i centrum, og at indsatsen, som er rettet mod uddannelse, løbende kan blive ændret eller justeret for at understøtte, at vedkommende kan blive parat til at tage en uddannelse eller et job.

Der tilbydes mentorstøtte både i overgangsperioder og opstartsperioder ved påbegyndelse af uddannelse eller ved fortsættelse af virksomhedspraktik i jobforløb.

Statustilbagemeldinger aftales i forhold til den enkelte sagsbehandlers ønsker.