Om os

Om os 2018-01-10T22:29:09+00:00
Om Inside Knowledge
Om Inside Knowledge
Om Inside Knowledge

Insideknowledge er en nyetableret virksomhed, som er stiftet af socialrådgiver Marcus Sabri og jurist Christa Herskind. Vi har over 4 års erfaring i specialtilrettede forløb for flygtninge og indvandrere – både for de nyankommne (under introduktionsforløbet) , men har også god erfaring med at planlægge forløb for dem, som har været i Danmark i en årrække.

Vi har stor viden om arbejdsmarkedet og et godt netværk af arbejdsgivere, hvilket giver større chance for et godt match.

Vi har også god erfaring med undervisning inden for jobsøgning, lovgivning, kultur –og samfundsforståelse, privatøkonomi, samt sundhed. Dette introduktionsforløb er med til at fastholde borgeren i forløbet, da det giver indblik og bedre forståelse af rettigheder og forpligtelser. Ligeledes har vi god erfaring med mentorforløb, sygedagpenge, samt støtte/kontaktforløb inden for psykiatrien og herudover kan vi tilbyde juridisk rådgivning og konfliktmægling.

Vi har erfaring for at det skaber det bedste resultat at iværksætte et konkret, individuelt forløb, da dette giver den enkelte borger den bedste mulighed for at forstå formålet med forløbet.

Derved skabes større motivation, og grobund for medinddragelse, som herved danner grobund for ejerskab i sidste ende.

Vi lægger vægt på en høj faglig indsats som er:

  • Helhedsorienteret
  • Håndholdt
  • Med fokus på et godt match – her har borgerens egne ønsker høj prioritet.

Vi lægger vægt på at indsatsen for den enkelte borger stemmer overens med den enkelte forvaltnings retningslinjer og gældende lovbestemmelser.

Vi vil udarbejde skriftlige afrapporteringer på et højt fagligt niveau, således at det bliver et godt redskab for den enkelte medarbejder på jobcentret/ den henvisende kommune.

Vi vil senest 14 dage efter tilmelding og herefter én gang om måneden (el. efter aftale) melde skriftligt tilbage for at sikre at indsatsen er i tråd med jobcentrets behov.

Vores skriftlige dokumenter tager udgangspunkt i udviklingsplanen og de øvrige erklæringer i den nugældende reform. Vi vil arbejde på at imødekomme jobcentrets behov, og er åbne for nye tiltag og specialtilrettede forløb, således at det enkelte jobcenters behov imødekommes på den bedst mulige måde.