Mestring af sygdom og job

Mestring af sygdom og job 2018-01-14T15:39:03+00:00

Vores rådgivning og støtte kan indenfor en aftalt periode bestå af følgende aktiviteter:

Forløbet tilrettelægges på grundlag af en indledende visitationssamtale, der kan afgrænse de umiddelbare indsatsbehov.

Der henvises til jobkonsulent, fysioterapeut og eventuelt coach med henblik på vurdering af behovet for særlige støttebehov på vejen til igen at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet.

Borgeren kan (f.s.a. en række problemstillinger) inddrages i undervisningsforløb sammen med andre henviste borgere. Det er vores erfaring, at et fremmøde regelmæssigt sammen med andre borgere kan have positiv effekt, da borgerne på den måde kan støtte sig til andres erfaringer og opleve fælles problemstillinger, hvilket letter mestringen af egen situation. Den fælles undervisning kan med fordel omfatte: Den digitale borger, information om arbejdsmarkedet, jobsøgningsmetoder, rettigheder og pligter, jobsamtalen, motion og bevægelse og introduktion til mindfulness m.v.

De personlige samtaler:

 • At vurdere borgerens muligheder, ønsker og behov med henblik på uddannelse og beskæftigelse
 • At fastsætte mål og delmål for indsatsen (koordineres med sagsbehandler).
 • At beskrive borgerens ressourcer og eventuelle barrierer.
 • Afklare kompetencer
 • At give borgeren forståelse af det danske system, rettigheder og pligter samt kultur og samfund
 • At støtte borgeren i kontakten til sundhedssystemet.
 • At vurdere og sikre et godt match af personlige kompetencer og eventuelle skånehensyn ift. de konkrete arbejds- og uddannelsesmuligheder
 • At bidrage til borgerens udvikling af sociale kompetencer og håndtering af modstand samt struktur på hverdagslivet.
 • At bistå med at styre økonomi – udarbejdelse af budget – kontakter til bank m.fl.
 • At sikre aftaler med virksomheder og uddannelsesinstitutioner
 • At afholde individuelle samtaler med borgeren under forløbet.
 • At følge op på den iværksatte plan for at fastholde borgeren i aktiviteten (job, uddannelse og andet) og for at sikre progression.
 • At drage omsorg for, at der ydes en helhedsorienteret, tværfaglig indsats ved at sørge for koordination af kontakter til sagsbehandleren og andre som borgeren har haft kontakt med. Eksempelvis arbejdsplads, uddannelsesinstitution, retsvæsen, bank, ydelseskontor mv.
 • At yde en særlig indsats i den udstrækning borgeren har komplekse problemstillinger i forhold til mulig beskæftigelse, og yde en helhedsorienteret indsats for at skabe/genskabe arbejdsevnen.
 • At give borgeren fri adgang til at kontakte Inside Knowledge efter behov

I forhold til virksomheder og uddannelsesinstitutioner

 • At kontakte relevante arbejdsgiveren eller andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner som matcher borgerens jobønsker.
 • At bidrage til fastholdelse af jobforløb
 • At rådgive arbejdsgivere om særlige skånebehov og andre problemstillinger i forhold til jobfastholdelse
 • At kontakte andre virksomheder med henblik på beskæftigelse.

Vi forestiller os i udgangssituationen et forløb af 5 ugers varighed med fremmøde 3 dage om ugen. Der afrapporteres og gennemføres opfølgningssamtale inden udløbet af de 5 uger

Efterfølgende kan der blive tale om opfølgning på 1 time om ugen