Kommune

Kommune 2018-01-14T15:42:53+00:00

Inside Knowledge tilbyder at løse en række opgaver for kommunerne.

Vi tilbyder at løse en række opgaver med udgangspunkt i vores ekspertise og vores erfaringer. Der kan f.eks. være tale om følgende tyder af opgaver:

  • Håndholde forløb med borgere, der har andre problemstillinger end ledighed. Det kan f.eks. være tale om borgere med psykiske eller psykiatriske problemstillinger, misbrugsproblemer eller andet.
  • Hurtige praktikplaceringer med fast beskæftigelse som perspektiv for jobparate borgere
  • Forløb med henblik på at gøre aktivitetsparate borgere jobparate
  • Introduktion, praktik og beskæftigelse til flygtninge
  • Særlige introduktions og beskæftigelsesforløb for flygtninge- og indvandrerkvinder.
  • Undervisningsforløb både for flygtninge og andre borgere med behov for ny viden

Vi er indstillet på at tilbyde forløb, der tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte kommunes ønsker og behov.

Vi har erfaringer med ugentlige statusopdateringer. De skriftlige tilbagemeldinger udføres efter den enkelte kommunes ønsker og behov

Målsætning

  • Vi bestræber os først og fremmest på at skabe rammer, hvor hver enkelt borger føler sig velkommen og respekteret.

  • Vi lægger vægt på ikke at undervurdere borgerne, men derimod at udfordre dem. Det, kombineret med vores personlige tilgang og høje faglige niveau, skaber en forståelse af, at vi tager borgerne alvorligt.

  • Vi hjælper så vidt muligt de enkelte borgere med konkrete spørgsmål, så de kan falde til ro og behovet for at ”rende kommunen på dørene” forsvinder.

  • Vi skaber tillid og giver dem mulighed for at henvende sig hos Inside Knowledge med deres problemer. Vi formidler de kontakter, der er nødvendige for, at de kan løse de problemer, vi ikke umiddelbart kan håndtere.