Integrationsforløb for kvinder

Integrationsforløb for kvinder 2018-01-17T10:02:59+00:00

Jobparate indvandrekvinder

jf. INL § 23 a-d og LAB § 32

Projektet tager sigte på de særlige barrierer og problemstillinger der indgår i forbindelse med at bringe kvinderne ud på arbejdsmarkedet.

Der er brug for en målrettet rådgivning, der tager sit udgangspunkt i en erhvervsplan. Denne rådgivning skal suppleres med praktik(er) og undervisning/træning og støtte, der gør kvinderne jobparate og som kan fører dem i varig beskæftigelse

Vores erfaringer med samarbejdet med flygtninge- og indvandrerkvinder er, at kvinderne ofte har brug for et kvindeforum, hvor de frit kan tale om – og diskutere emner som er relateret til ”kvindelivets” betydning for livet på arbejdsmarkedet.

I forbindelsen med den personlige rådgivning er der ofte brug for at inddrage familien (ægtefællen og børn), så der kan etableres den nødvendige stabilitet om kvindernes beskæftigelse i forhold til krav fra familie og børn.

Formål:

 • At støtte kvindernes integration på det danske arbejdsmarked

 • At styrke kvinderne i at få egne sociale og personlige netværk samt kendskab til det danske samfund, der giver dem et eget jobperspektiv.

 • At gøre kvinderne jobparate og selvforsørgende

 • At understøtte kvinderne i at håndtere hjemlige pligter  samtidig med praktik, skole og arbejde.

Gennem oplæg og undervisning og rådgivning styrker vi kvindernes viden og indsigt i det danske samfund og deres nye hverdag.

Mulige emner der indgår i forløbene:

 • Hverdag i Danmark
 • Kulturer og traditioner på arbejdspladsen m.v.
 • Sundhed og ernæring
 • Motion/ bevægelse
 • Sygdom/vores krop
 • Graviditet og sundhedssektoren
 • Børn – daginstitution og skole
 • Uddannelse/kompetencer/egne ressourcer

Vi har medarbejdere, der dækker de forskellige sprog. Vi inviterer folk udefra til at komme og holde oplæg og vi formidler træning og støtte i forbindelse med indlæring af de foranstaltninger, der skal få arbejdslivet til at fungere for kvinderne.

Projektet indeholder ugentlig fremmøde på 3 timer. Individuel rådgivning og støtte på 2 timer om ugen samt tid til praktik søgning og introduktion til praktikken og støtte under praktikken