Integrationsforløb for flygtninge

Integrationsforløb for flygtninge 2018-01-17T10:01:55+00:00
Inside Knowledge

Integrationsforløb for flygtninge

– der umiddelbart efter modtagelse i kommunen visiteres som jobparate jf. INL § 23 a & d.

Beskæftigelsesperspektivet er i fokus fra starten af forløbet, dvs. at der etableres praktik fra starten af forløbet og senest 2 uger efter borgeren er visiteret til Inside Knowledge. Den løbende tildeling af praktikpladser bygger på partnerskabsaftaler mellem Inside Knowledge og en række private virksomheder. Inside Knowledge ApS har indtil videre partnerskabsaftaler med Renell (med arbejdspladser i Lyngby Taarbæk, Holte, Nærum og Birkerød), McDonald (med arbejdspladser i Hørsholm, Birkerød, Helsingør og Hillerød), HMS Burger King (med arbejdspladser i lufthavnen) og MASH (med 4 arbejdspladser i og omkring København). Flere aftaler kommer til i takt med behovet.

Dette indebærer, at praktik i virksomheder, danskindlæring, introduktion til arbejdsmarkedsforhold og danske samfundsforhold i øvrigt samt mentorstøtte går hånd i hånd i et samlet forløb, hvor danskundervisning og anden undervisning samles og borgerne transporteres mellem praktiksteder og undervisningslokaliteter. I nogle tilfælde kan en del af undervisningen leveres på praktikstederne.

Det tilbudte forløb indeholder en kombination af:

 • Praktik
 • Danskundervisning
 • Personlig og sproglig vejledning
 • Introduktion til arbejds- og samfundsforhold samt branchekendskab

Forløbet vil normalt være på 30 timer om ugen i 28 uger. Dette indeholder 3 timers praktik om dagen i 26 uger. Danskundervisning 9 timer om ugen i 28 uger, introduktion til arbejds- og samfundsforhold samt branchekendskab i samlet ca. 100 timer i løbet af de 28 uger.

Hver deltager modtager mentorstøtte i forbindelse med praktikken et par timer om ugen i hele forløbet. Dette indebærer udover støtte til borgeren, specifikke aftaler med den enkelte arbejdsgiver om indhold og vilkår for det enkelte praktikforløb og i fornødent omfang støtte til løsning af sproglige og andre kommunikationsproblemer i praktikforløbet.

Form:

 • Borgeren møder til praktik hver dag i ca. 3 timer 3-5 dage om ugen (afhængig af den konkrete praktikaftale).
 • Borgeren møder til sprogundervisning 2-3 dage om ugen i ca. 3 timer pr. gang (9 timer om ugen, afhængig af de konkrete praktikaftaler)
 • Borgeren møder 2 dage om ugen til introduktionsundervisning. Mentorstøtte foregår ved møder efter behov – i den forbindelse ved løbende besøg på praktikstederne.

Inside Knowledge kan i en del tilfælde tilbyde praktik i 37 timer om ugen med mulighed for hurtig (efter ca. 1 mdr.) overgang til løntilskud og ordinær beskæftigelse. I dette tilfælde tilbydes introduktion til arbejdsmarked m.v. efter aftale med arbejdsgiveren på arbejdspladsen, mens sprogundervisningen foregår sent eftermiddag/aften 2-3 dage om ugen.

Forløbet er baseret på praktikaftaler på en række virksomheder, der løbende er indstillet på at modtage nye praktikanter fra Inside Knowledge. Vi kan derfor tilbyde et løbende optag af borgere. De starter i praktik fra starten (senest 2 uger efter modtagelse i Inside Knowledge. Danskundervisning og introduktion starter altid fra dag 1).

Forløbet er baseret på en aftale med Ballerup Sprogcenter, der står for danskundervisning og visitation med henblik på indplacering til det modulbaserede sprogforløb. Det modulbaserede undervisningsforløb baseres på en standardaftale (særskilt) mellem sprogskolen og kommunen. Men den praktiske gennemførelse foregår i tæt samspil og lokalefællesskab med Inside Knowledge.

Forløbet er baseret på introduktionsundervisning med tolk og mentorstøtte både i forhold til de enkelte borgeres progression og opfølgning i forhold til praktikvirksomhed med fornøden sproglig assistance på arbejdspladsen. Inside Knowledge udarbejder progressionsrapport i forhold til hver enkelt borger og kan efter aftale aflevere statusrapport til kommunen 1 gang om måneden. Inside Knowledge varetager effektiv fremmødekontrol. Eventuelle problemer rapporteres løbende til kommunen.

Indhold:

 • Praktikforløbet sigter mod ordinær beskæftigelse evt. med løntilskud efter en periode.
 • Danskundervisningen sigter mod en effektiv modultest og senere indplacering i normalt sprogskoleforløb (når borgeren har fået fuldtidsbeskæftigelse).
 • Introduktionen til danske samfundsforhold sigter mod en forståelse for arbejdsforhold og livet på en arbejdsplads (herunder relevante brancheforhold), en basal viden om danske samfundsforhold vedrørende arbejdsmarkedet, erhvervslivet det politiske demokrati og danske værdier og livsformer. Introduktionen sigter også mod kommunikation, stresshåndtering, jobsøgning, CV, uddannelse m.v.
 • Den individuelle rådgivning og sprogstøtte handler om at hjælpe borger og arbejdsgiver over eventuelle barrierer i dagligdagen og støtte borgeren i at nå jobmål på arbejdsmarkedet, når praktikperioden ophører. Med undtagelser vil praktikforløb fortsætte i ordinær beskæftigelse.
 • Borgeren (efter ansøgning: kommunen) finansierer borgerens transport til et fælles mødested (undervisningsstedet) og hjem igen. Inside Knowledge varetager opgaven med at transportere borgerne til og fra praktiksted og undervisning i løbet af dagen.
 • Det samlede forløb vil for borgerens vedkommende minimum have en varighed af 30 timer om ugen.
 • Forløbet er tilrettelagt i forhold til et samlet forløb på 28 uger. Men i en lang række tilfælde (så mange som muligt) vil praktikforløbet være kortere. Om der vil være behov for fortsat mentorstøtte, undervisning og danskundervisning afgøres konkret i forbindelse med drøftelse af statusopgørelser.

Der henvises til vedlagte beskrivelse af danskundervisningen, der leveres i samarbejde med Inside Knowledge. Der aftales og afregnes direkte mellem sprogskole og kommune efter gældende principper herfor (modulsystem efter bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.)