Borger

Borger 2018-01-16T10:26:07+00:00

Hvordan hjælper vi dig?

Vore medarbejdere møder dig med respekt og i øjenhøjde. Vi er et team, der forener både praktiske erfaringer og faglig kunnen. Vi er et åbent hus, hvor alle er indstillet på at rådgive og hjælpe dig.

Du mødes af en åben dør. Der skal ikke trækkes numre

Udgangspunktet er dine forudsætninger og dine perspektiver. Vi støtter ud fra den opfattelse, at det handler om dit liv. Derfor træffer du dine egne beslutninger. Vi rådgiver om vilkår og forudsætninger, så du kan træffe beslutninger på et reelt grundlag.

Vi yder hjælp til selvhjælp

Hvorfor InsideKnowledge?

Når du henvises til Inside Knowledge ApS, vil du møde en lille gruppe af mennesker, som både fagligt og personligt vil bistå dig så godt som muligt.

Det er jobcenteret som henviser dig og det er jobcenteret som bestemmer, hvad det er, vi skal bistå dig med. Men vi gør det på vores måde.

”Inside Knowledge” betyder, at vi ser helheden indefra. Vi ser på samfundets krav og vilkår; men vi bestræber os på at se helheden i borgerens perspektiv. Borgeren skal træffe sine egne beslutninger, men både vide og forstå gældende regler og vilkår. Vi vil bedømmes på den faglige kvalitet af vores bistand til dig og jobcentret, og så forudsætter vi gensidig respekt.

Hvad skal vi lave?

Det afhænger af den konkrete aftale med dit jobcenter i kommunen.

Vi har fokus på:

 • Din situation, dine kompetencer og dine personlige forudsætninger er altid vores udgangspunkt.
 • Vi lægger vægt på, at vi har en fælles forståelse af din situation og det samarbejde vi har med dig.
 • Vi yder hjælp til selvhjælp. Du ejer dit eget liv. Vi lytter, giver gode råd og forklarer regler og vilkår. Du træffer beslutningerne vedrørende dit liv. Når vi skriver til kommunen, er det altid i samarbejde med dig.
 • Både du, vi og kommunen skal overholde lovgivningen.
 • Du skal føle dig velkommen hos os. Vi er en lille virksomhed og det præger vores arbejde og vores omgangsformer. Du og vi er lige i status og værdighed.

Praktiketablering og mentorstøtte i forbindelse med praktik og beskæftigelse.

 • Vi knytter kontakter til relevante virksomheder.

 • Vi formidler kontakt til og aftaler med praktiksteder.

 • Vi vejleder og rådgiver arbejdssteder bl.a. om din specielle situation og problemstillinger.

 • Vi holder løbende kontakt til praktiksteder/virksomheder med henblik på mulighederne for forskellige typer af fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

 • Opfølgning (mindst 1 gang om ugen) for at sikre progression under praktikken eller for at løse konflikter og kommunikationsproblemer i praktikforløbet.

 • Stå til rådighed for både dig og din arbejdsgiver.

 • Mentorstøtte til dig med henblik på løbende at overvinde personlige problemstillinger.