Borger og kompetent menneske

Borger og kompetent menneske 2018-01-14T15:52:37+00:00

Arbejdsmarkedet, identitet og CV

Det kvalificerede CV er både identitetsskabende og et vigtigt redskab jobsøgningsarbejdet. Arbejdet med CV’et er derfor led i den proces, der skal fastholde og udvikle borgerens opfattelse af sig selv som et kompetent menneske.

Vi har stor erfaring med at hjælpe borgere over det mentale nulpunkt, hvor de føler de har mistet deres fortid og mangler forudsætninger i forhold til fremtiden. Vi hjælper dem med at finde erfaringer og kvalifikationer frem i fortiden og få det formidlet i en form som passer i forhold til aktuelle danske normer for udformning af CV. Jobnet er ikke umiddelbart egnet, hvorfor der er et arbejde forbundet med at formgive erfaringer og kompetencer, så CV’et på jobnet kommer til at afspejle borgerens kvalifikationer. Vi kalder forløbet ”fra borger til kompetent menneske”.

I en vis forstand kan der paralleliseres i forhold til danske borgere, som i forbindelse med længere tids ledighed føler et tab af kvalifikationer. Der skal arbejdes med at genskabe selvværdet ved på ny, at synliggøre erfaringer og kompetencer for borgeren selv og i forhold til det omgivne samfund. Vi arbejder med den historie du fortæller om dig selv.

Vores erfaring både med indvandrere, der har boet her længe og danske ledige er, at deres CV’er som oftest er forbløffende ringe. Selv yderst velkvalificerede mennesker møder op med et næsten ubrugeligt CV.

Jobnet CV og joblog – så arbejdsgiveren kan finde dig

Introduktion til CV og ansøgning

Et kort kursus på 3 dage (15timer) for borgere, der møder med et CV og eksempler på ansøgninger.

 • Vi gennemgår eksempler på CV’er og ansøgninger med kursisterne
 • Vi illustrerer hvordan arbejdsgivere læser ansøgninger.
 • Vi stiller spørgsmålet: hvordan kan man få et job i Danmark?
 • Jobsøgning er et arbejde! Vi stiller spørgsmålet: Hvordan kan jeg selv arbejde med mit jobsøgningsarbejde?
 • Forslag til skabeloner til udarbejdelse af ansøgninger og andet ansøgningsmateriale. Hvordan målretter jeg min ansøgning til konkrete stillinger?
 • Uopfordrede ansøgninger.

Løbende revision og udviklings af CV’er

Modul I.

Vi laver i kursusfor en teknisk gennemgang af jobnet, joblog og CV på jobnet så kursisterne får et klart billede af:

 1. Hvordan jobnet ser ud,
 2. Hvordan det er opbygget,
 3. Hvad de forskellige elementer betyder, og ikke mindst
 4. Hvordan jeg som borger manøvrerer på jobnet
 5. Hvordan reviderer, udfylder jeg mit CV
 6. Hvordan opdaterer jeg min joblog
  Samlet forløb på 3 dage (15 timer)

Modul II.

Samlet forløb på 5 dage (25 timer)

Kursusindhold:

 1. Vi repeterer/introducerer kort til anvendelsen af jobnet
 2. Vi gennemgår eventuelle eksisterende CV med de borgere, der har et
 3. Vi ser i fællesskab på forskellige CV’er og diskuterer, hvordan disse opleves.
 4. Vi laver øvelser, der handler om at fortælle fortiden
 5. Vi udvikler CV’er på grundlag af disse fortællinger.
 6. Vi illustrerer, hvordan disse fortællinger kan indarbejdes i CV på jobnet.
 7. Hver enkelt borger bistås i arbejdet med CV’et
 8. Vi øver ”fortæl mig selv” med kursisterne
 9. Vi gennemgår forskellige anvendelsesmuligheder af CV på jobnet. Hvem læser det?
 10. Hvordan læser jeg stillingsopslag
 11. Hvordan bruger jeg mit CV i forbindelse med udformning af ansøgninger (fremdrage relevante erfaringer og kompetencer og præsentation af disse i ansøgningen)
 12. Udprintning og udvikling af design af CV med henblik på anvendelse i papirform i forbindelse med alternative fremstød overfor arbejdsgivere.
 13. Private virksomheder og konsulentvirksomheder med egne jobsøgningssystemer og CV formater.
 14. Hvordan bruger jeg mit CV?Små virksomheder med uformelle ansættelsesprocedurer. Hvordan bruger jeg mit CV

Løbende revision af CV og joblog

Udvidet jobsøgningskursus

Kurset handler om at træne kursisterne i arbejdet med jobsøgning.

Elementer i et 35 timers kursusforløb (7 dage):

 • Vi ser i fællesskab på forskellige CV’er og diskuterer, hvordan disse opleves.
 • Vi laver øvelser, der handler om at fortælle fortiden
 • Vi udvikler CV’er på grundlag af disse fortællinger. Vi illustrerer, hvordan disse fortællinger kan indarbejdes i CV på jobnet
 • Jobsøgningsarbejdets indhold:
  • Hvordan sætter jeg tid af til josøgningsarbejdet (hvordan undgår jeg at den ene dag tager den anden
  • Hvad vil jeg gerne arbejde med og hvordan spotter jeg arbejdspladser, hvor det er muligt
  • En arbejdsdag som jobsøgende. Hvilke aktiviteter kan udvikle mit jobsøgningsarbejde?
  • Gennemlæser både relevante og alternative stillingsopslag
  • Ser på virksomheders hjemmesider
  • Skriver ansøgninger (se det som øvelser, så du ikke føler nederlag hver gang du sender en ansøgning)
  • Vi arbejder med uopfordrede og spontane ansøgninger
  • Hvordan bruger vi telefonen og hvad bruger vi telefonen til
  • Hvordan kan kursisterne efter kurset tilrettelægge gruppearbejde hvor de bl.a. gennemlæser og kommenterer hinandens ansøgninger og bryder isolationen i arbejdet med jobsøgning
 • Hvordan præsenterer jeg mig selv? Vi øver os bl.a. med personlige videoer
 • Jobnet, joblog og den digitale borger. (Udvikling og løbende revision)
 • Forskellige sociale medier. Hvad ser en mulig arbejdsgiver, når han søger på min person, og hvilket billede formidler det af mig selv
 • Hvordan læser arbejdsgivere ansøgninger
 • Forskellige jobsøgningsstrategier. Skemamaterialer til opstillings af en jobsøgningsstrategi.