Aktivitetsparate borgere (LAB borgere aktivitetsparate)

Aktivitetsparate borgere (LAB borgere aktivitetsparate) 2018-01-17T10:00:52+00:00

jf. LAB § 32 eller INL § 23 a – d

Forløbet tager sigte på borgere over 30 år, der har andre problemer end ledighed, der kan være en barriere i forhold til arbejdsmarkedet.

Forløbet kan bl.a. omfatte flygtninge og indvandrere, der endnu ikke er i praktik og beskæftigelse eller på anden måde afklaret, efter udløb af den 3 årige integrationsperiode.

Formålet med programmet er så hurtigt som muligt at gøre aktivitetsparate borgere jobparate, og med henblik på efterhånden at komme i praktik og beskæftigelse.

Der vil altid være tale om et tilpasset forløb med udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

Forløbet vil bestå af flere elementer:

 • Udredning af den enkelte borgers personlige forudsætninger og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.
 • Afklaring af muligheder og ønsker.
 • Motivere til handlingsplan/handlemuligheder
 • Introduktion/undervisning, der bl.a. kan indeholde følgende elementer:
  • Viden om arbejdsmarkedet
  • Arbejde med egne kompetencer
  • Arbejde med kommunikation, ”mindset”, stress og personlig identitet
  • Selvværd, selvforståelse og selvforsørgelse
  • Personlig sundhed og sundhedssystemet
  • Forståelse af det nære samfund og dets institutioner
  • Lov og ret
  • Digital kommunikation
  • Jobnet, CV og kompetencekort
  • Personlig økonomi m.v.
 • Gennemgang af forskellige aktivitetsmuligheder, motivationsskabende foranstaltninger
 • Praktik/ praktikker
 • Vurdering af behovet for fortsat afklaring eller overgang til forløb for jobparate.
 • Inside Knowledge udarbejder statusrapporter, som løbende formidles til jobcentret, og dér kan indgå i kommunens sagssystem

Der arbejdes med en kombination af rådgivning/undervisning og mentorstøtte samt tilvejebringelse af mulige praktikforløb med sigte på afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet.

Normalt er forløbet på 13 uger.