Aktivitetsparate kvindelige borgere

Aktivitetsparate kvindelige borgere 2018-01-17T10:04:15+00:00

Projektet tager sigte på de særlige barrierer og problemstillinger der indgår i forbindelse med at bringe kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Forløbet vil omfatte flygtninge og indvandrere, der endnu ikke er i praktik og beskæftigelse eller på anden måde afklaret, efter udløb af den 3 årige integrationsperiode.

Formålet med programmet er så vidt som muligt at gøre aktivitetsparate kvinder jobparate med henblik på efterhånden at komme i praktik og beskæftigelse.

Vores erfaringer med samarbejdet med flygtninge- og indvandrerkvinder er, at kvinderne ofte har brug for et kvindeforum, hvor de frit kan tale om – og diskutere emner som er relateret til ”kvindelivets” betydning for livet på arbejdsmarkedet.

I forbindelsen med den personlige rådgivning er der ofte brug for at inddrage familien (ægtefællen og børn), så der kan etableres den nødvendige stabilitet om kvindernes beskæftigelse i forhold til krav fra familie og børn.

Der vil altid være tale om et tilpasset forløb med udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

Forløbet vil bestå af flere elementer:

 • Udredning af den enkelte borgers personlige forudsætninger og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Helhedsvurdering
 • Afklaring af muligheder og ønsker.
 • Motivere til handlingsplan/handlemuligheder
 • Introduktion/undervisning, der bl.a. kan indeholde følgende elementer:
 • Hverdag i Danmark
 • Kulturer og traditioner på arbejdspladsen m.v.
 • Sundhed og ernæring
 • Motion/ bevægelse
 • Sygdom/vores krop
 • Graviditet og sundhedssektoren
 • Børn – daginstitution og skole
 • Uddannelse/kompetencer/egne ressourcer
 • Gennemgang af forskellige aktivitetsmuligheder, motivationsskabende foranstaltninger
 • Eventuelle praktik/ praktikker
 • Vurdering af behovet for fortsat afklaring eller overgang til forløb for jobparate.
 • Inside Knowledge udarbejder statusrapporter, som løbende formidles til jobcentret, og dér kan indgå i kommunens sagssystem

Gennem oplæg og undervisning og rådgivning styrker vi kvindernes viden og indsigt i det danske samfund og deres nye hverdag. Vi har medarbejdere, der dækker de forskellige sprog. Vi inviterer folk udefra til at komme og holde oplæg og vi formidler træning og støtte i forbindelse med indlæring af de foranstaltninger, der skal få arbejdslivet til at fungere for kvinderne.

Der arbejdes med en kombination af rådgivning/undervisning og mentorstøtte samt tilvejebringelse af mulige praktikforløb med sigte på afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet.

Normalt er forløbet på 13 uger.