Home

Home 2018-01-15T20:08:06+00:00

Vi ser helheden indefra

Hvem er vi?

Inside Knowledge ApS er er stiftet af socialrådgiver Marcus Sabri cand.jur. Christa Herskind. Vi har adskillige års erfaring i specialtilrettede forløb for ledige borgere både jobparate og andre med forskellige problemstillinger udover ledighed.  Vi arbejder som ”anden aktør” for jobcentre med alle grupper af borgere. Vi har særlige erfaringer både for de nyankomne flygtninge (under integrationsforløbet) og indvandrere, som har været i Danmark i en årrække.

Vi har stor viden om arbejdsmarkedet og et godt netværk af arbejdsgivere. Vi arbejder med både store og små virksomheder i vidt forskellige brancher, hvilket giver større chance for et godt match.

Vi tilbyder undervisning inden for jobsøgning, lovgivning, kultur –og samfundsforståelse, privatøkonomi, sundhed, stresshåndtering og ”mindfulness” m.v. Ligeledes har vi god erfaring med mentorforløb, sygedagpenge, samt støtte/kontaktforløb inden for psykiatrien. Herudover kan vi tilbyde juridisk rådgivning og konfliktmægling samt efteruddannelse af tolke.

Vi lægger vægt på en høj faglig indsats som er:

  • Helhedsorienteret
  • Håndholdt
  • Med fokus på beskæftigelse, der bygger på et godt match.

Vi lægger vægt på, at indsatsen for den enkelte borger stemmer overens med den enkelte kommunes retningslinjer og gældende lovbestemmelser.

Vi vil udarbejde skriftlige afrapporteringer på et højt fagligt niveau, således at det bliver et godt redskab for den enkelte medarbejder på jobcentret/ den henvisende kommune.

  Værdigrundlag og metode

Fortællinger